Jaume Domènech

Jaume Domènech (foto: Xavier de la Cruz)

Nascut el 1957 a Sant Andreu, de jove milita en la clandestinitat a les Joventuts de Bandera Roja, i després fa el salt cap al PSUC. A la dècada dels 70 mantindrà un paper destacat en la lluita antifranquista, en el moviment estudiantil universitari. Presideix l’Associació de Veïns de Sant Andreu entre 1985 i 1991, etapa que coincideix amb la reivindicació i recuperació de la Rambla de Sant Andreu, desapareguda en ple franquisme als anys 60. També és el moment d’una de les detencions de Carles Castellanos, quan organitza una campanya pel seu alliberament.